Formål

Ifølge vores vedtægters paragraf 2 er foreningens formål: "at virke til gavn for de erhvervsdrivende og det lokale samfund i øvrigt."