Vision, mål & strategi

Vision

Overordnede drømme

Vores vision er:

 • At brande ErhvervLystrup sådan, at der opstår et alment kendskab til og interesse for foreningen, som et erhvervsfællesskab der er åbent for alle former for erhvervsdrivende og netværksinteresserede i hele lokalområdet.
 • At foreningen i naturlig forlængelse af mål og strategi opnår den status, at etablerede medlemmer bliver foreningens ambassadører.

Mål

For formandsperioden februar 2020 – februar 2022

Vores mål er:

 • at foreningens fokus er et konstant relationsbyggeri.
 • at antallet af medlemmer stabiliserer sig omkring 120
 • at mindst 50% af medlemmerne deltager i et arrangement om året
 • at den professionelle kaffedate bliver et værktøj, som alle vore medlemmer kender til og begynder at tage til sig som arbejdsredskab
 • at afholde en årlig Vækst & Vidensdag.

Strategi

Vejen til målet

 • fokus flyttes fra medlemsvirksomheden til kontaktpersonerne ved bl.a. at få etableret en ny hjemmeside, hvor virksomhedernes selvvalgte kontaktpersoner præsenteres.
 • at afholde 8 forskelligartede arrangementer årligt:
  • hvor netværksøvelser/udvidet præsentation er en naturligt indgår i hvert arrangement
  • hvoraf gerne 2 netværksarrangementer årligt er baseret på netværksarbejde
  • hvoraf gerne 2 eller flere arrangementer år afholdes hos medlemmer
  • hvor korte præsentationer af virksomheder er velkomne 
 • at bestyrelsesmedlemmer påtager sig et mål for hver især at arbejde på at hverve 3 - 5 nye medlemmer.
 • at afvikle Vækst & Vidensdagen med interesserede fra den øvrige medlemsskare, vores skoler, Fællesrådet og øvrige interessenter fra lokalområdet.