Vækst & Vidensdag

Vækst & Vidensdagen løb for første gang af stablen den 12. september 2019.

Tanken var at skabe en udvidet netværksdag, hvor lokale erhvervsdrivende, iværksættere, selvstændige og andre netværksinteresserede kunne mødes til vidensdeling og relationsbyggeri.

Dagen blev født ud af ønsket om at åbne de lokale erhvervsdrivendes øjne for de mange muligheder, det lokale område har at byde på.

I ErhvervLystrup har vi gentagne gange oplevet overraskelse over, hvor stort, mangfoldigt og forskelligt et erhvervsliv, vi har i vores lokalområde. Vi har erfaret, at der til tider er blevet handlet og samarbejdet ”langt væk”, hvor der med succes i stedet kunne handles ”hos genboen”, og nogle af os ved nu, at der også er megen specialviden at hente hos naboen eller lige om hjørnet. Den viden vil vi gerne dele med flere.

Meningen med dagen er også at vække nysgerrigheden, at inspirere og så frø, at bygge relationer, så vi får et stærkt lokalsamfund, der tager medansvar, hjælpes ad og løfter i flok.

Grundet covid-19 pandemien var det ikke muligt at afholde Vækst & Vidensdag 2020. Istedet er programmet overflyttet til 2021 hvor vi håber på at kunne gennemføre det fulde program. 

Vækst & Vidensdag 2021 er vokset med et formiddagsprogram, hvor 8. klasserne på vore 2 folkeskoler møder erhvervslivet. Her er ønsket først og fremmest at inspirere eleverne til at blive nysgerrig på, hvor mange forskellige jobmuligheder, der er i baghaven, og så først derefter se på uddannelse.

Erhvervspraktikken er tilbage i de unge menneskers liv. Derfor er der også brug for virksomheder, der stiller sig til rådighed med praktikpladser. ErhvervLystrup vil på det varmeste anbefale, at også vores medlemmer tager kontakt til skolerne og byder sig til med praktikpladser.

Har du og din virksomhed:

 • idéer til indslag, emner eller lignende, der kunne være spændende at få med på næste Vækst & Vidensdag
 • lyst til at få besøg af 8. klasserne og/eller måske et hold erhvervsfolk på næste Vækst & Vidensdag
 • lyst til at være en dag af arbejdsgruppen, guide på bustur i lokalområde, eller anden praktisk gris
 • lyst til at sponsere/delsponsere dagen

Så kontakt endelig ErhvervLystrups bestyrelsen eller Vækst & Vidensdag arbejdsgruppen. Vækst og Vidensdagen må gerne vokse og vækste sig med de mennesker, der har interesse i den.

Dette års arbejdsgruppe består af: 

Medlemmer fra ErhvervLystrups bestyrelse

Bente Binderup

Katrine Windfeld Jakobsen

Tine Windfeld

Millarco

Lars Bærentsen, CEO

 • Mail: lb@millarco.com
 • Tlf: 25 30 10 05

Lystrup Skole

Katja Franziska Uth

 • Mail: ukf@aarhus.dk
 • Tlf: 24 48 06 08

Thomas Maltha Grønborg

 • Mail: thmg@aarhus.dk
 • Tlf: 26 25 30 25

Elsted Skole

Birgitte Agersnap

 • Mail: agbi@aarhus.dk
 • Tlf: 20 14 84 52

Kristian Meyer Spang

 • Mail: skrm@aarhus.dk
 • Tlf: 41 85 46 05 

Erik Frey

 • Mail: erf@aarhus.dk
 • Tlf: 61 31 59 02

Officelab

Susanne Flintholm

Fællesrådet for Lystrup, Elsted, Elev, Nye 

Flemming Larsen

 • Mail: fl.l@tdcadsl.dk
 • Tlf: 40 21 60 40 

Arbejdsgruppen in action