VIRKSOMHEDSPROFILER

Generalforsamling i 2020

Logo For Erhverv Lystrup I JPG

Vi vil gerne byde velkommen til årets generalforsamling i Erhverv Lystrup

Dato: Tirsdag den 18. februar 2020
Sted: Lystrup Café & Familie restaurant, Bystævnet 1, 8520 Lystrup

NB: I 2019 er der udviklet 2 retninger i bestyrelsen om Erhverv Lystrups fremtidige arbejde. Under ”Punkt 5 Valg til bestyrelsen” vil Hanne Nippin og Tine Windfeld få hver især 15 minutter til at præsentere disse to retninger for Erhverv Lystrup. Herefter vil medlemmerne stemme om hvilken retning foreningen skal have. Derefter er der valg til alle bestyrelsesposter. Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig selv.
De medlemmer af bestyrelsen, der ikke er på valg i år (Jesper Nymann og Torben Laursen) har trukket sig fra bestyrelsen, men genopstiller afhængig af hvilken retning medlemmerne vælger.
Skulle der være andre medlemmer, der ønsker at præsentere en retning hilses det velkomment og vedkommende vil også få tildelt 15 minutter til en præsentation. 
Vi opfordrer alle medlemmer til at deltage og være med til at beslutte hvilken retning Erhverv Lystrup skal tage. Vi håber mange medlemmer stiller sig til rådighed for det fremtidige bestyrelsesarbejde og udvalgsarbejde.

Agenda
18.00 Velkomst og buffet
18.45 Generalforsamling
20.30 Kaffe mm.
21.00 Afslutning

Generalforsamlingens dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Budget og fastlæggelse af kontingent

5. Valg til bestyrelsen
Præsentationer af de to retninger for Erhverv Lystrup.
Valg af retning. 
Herefter valg af 5 bestyrelsesmedlemmer.

På valg i år er oprindeligt:
a. Hanne Nippin, Nippin Tegnestue, modtager genvalg til bestyrelsen i 2020 (afhængig af retning)
b. Bente Binderup, BB-Studio, modtager genvalg til bestyrelsen i 2020 (afhængig af retning)
c. Tine Windfeld, Windfeld, modtager genvalg til bestyrelsen i 2020 (afhængig af retning)

På valg i 2021 er:
a. Jesper Nymann, aparte, (2019 – 2021), modtager genvalg til bestyrelsen i 2020 (afhængig af retning)
b. Bjarne Høed Jensen, Get Labels ApS, (2019 – 2021). Udtræder af bestyrelsen ifbm. generalforsamlingen 2020
c. Torben Laursen, Martinsen Rådgivning og Revision, (2019 – 2021), modtager genvalg til bestyrelsen i 2020 (afhængig af retning)

Valg af suppleanter:
a.
b.

6. Valg af revisorer
a. Bo Dall-Hansen, Danske Bank
b.

7. Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer. 

8. Eventuelt

Kom og vær med til at lægge de fremtidige linjer for Erhverv Lystrup. 

Vel mødt, Erhverv Lystrups bestyrelse.

Tilmelding: senest den 13. februar 2020